EPC

1. Het Energiebesluit van 19 november 2010 bepaalt dat een eigenaar die zijn/haar woonst te koop wil aanbieden, over een energieprestatiecertificaat residentiële gebouwen moet beschikken. 

Het is belangrijk op de hoogte te zijn van volgende nieuwe verplichting: 

Vanaf 01/01/2022 komen bij verkoop enkel nog EPC’s in aanmerking die zijn opgemaakt vanaf 01/01/2019. 

Waarom?

Het EPC onderging in 2019 een grondige vernieuwing en kreeg daarbij een label en nieuwe inhoud. Het EPC informeert eigenaars en kandidaat-kopers en -huurders sinds 2019 beter dankzij duidelijke adviezen op maat van de woonst, aandachtspunten en renovatietips. Bij eengezinswoningen geeft het EPC ook nog informatie over de geschiktheid van de woonst voor de plaatsing van installaties voor zonne-energie en over de gemiddelde prijsindicaties om de woning energetisch in orde te stellen met de energiedoelstelling 2050.

Wie dus nog beschikt over een geldig EPC in een oud jasje, zal vanaf 2022 bij het te koop stellen van zijn woonst eerst een nieuw EPC moeten laten opstellen om in regel te zijn met deze nieuwe verplichting. 

Belangrijk:

2. Het Energiebesluit van 19 november 2010 bepaalt ook dat een eigenaar op eenvoudig verzoek van een kandidaat-koper een geldig EPC moet kunnen voorleggen.

Bij de verkoop draagt de eigenaar het geldige EPC dan over aan de koper. Beide verplichtingen gelden ook bij verhuur.

Het is belangrijk op de hoogte te zijn van volgende nieuwe verplichting: 

Een eigenaar van een appartement moet ook een kopie van het EPC van de gemeenschappelijke delen (EPC GD) aan de kandidaat-koper en -huurder bezorgen.

Belangrijk:

Meer informatie over deze materie kan je vinden op https://www.energiesparen.be/

Bron: energiesparen.be

Prijslijst EPC

Opstellen EPC-verslag van een studio 266,20 incl.BTW

Opstellen van een EPC-verslag van een appartement 278,30 incl.BTW

Opstellen EPC-verslag van een woning 338,80 incl.BTW