Stookolietank

Verplichtingen rond stookolietanks

De exploitant (lees, gebruiker; bij verkoop van de woning doorgaans de verkoper) moet zorgen dat de tank steeds in goede staat van werking en onderhoud verkeert. Elke verontreiniging naar het milieu moet voorkomen worden.

Bij verkoop van de woning zal de notaris aan de verkoper vragen om de laatste attesten en rapporten voor te leggen en aan te tonen dat er werd voldaan aan de verplichtingen rond stookolietanks en verwarmingsinstallaties.

Let wel, het is niet verplicht om naar aanleiding van de verkoop van de woning een nieuw keuringsattest te laten opmaken van de cv-ketel of stookolietank. Als de attesten van de laatste controles echter ontbreken, doet u dit beter wel. De notaris zal sowieso naar de attesten vragen en beide partijen kunnen zich zo informeren over de staat van de installaties. Bovendien vermijdt u zo juridische discussies achteraf.

Bij aankoop woning

Een stookolietank die voldoet aan de milieuregelgeving is uitgerust met een groene merkplaat.

Ook rond het definitief buitengebruik stellen, gelden er enkele belangrijke verplichtingen.

Vraag de verkoper bij aankoop naar de attesten van de uitgevoerde controles en eventuele buitengebruikstelling. Informeer u goed over de locatie, staat en inhoud van de tank.

Bij verkoop woning

Zorg ervoor dat u voldoet aan de milieuregelgeving, de tank is uitgerust met een groene merkplaat en u beschikt over de bijbehorende attesten.

Als u de tank niet langer gebruikt, stel de tank dan definitief buiten gebruik. Leg het attest van buitengebruikstelling voor bij verkoop van de woning.

Bezorg de koper, naast de attesten, alle andere documenten van de stookolietank die nog in uw bezit zijn.

Bron: https://www.vlaanderen.be/bouwen-wonen-en-energie/verwarming-koeling-en-ventilatie/stookolietank/stookolietank-bij-verkoop-van-een-woning

Prijzen

Mazoutkeuring Bovengrondse tank 185 incl.BTW
Mazoutkeuring ondergrondse tank 195 incl.BTW